Oleg Zabluda's blog
Thursday, September 06, 2018
 
Камеди вумен — Музыкальная группа «Нержавейка»
Камеди вумен — Музыкальная группа «Нержавейка»
"""
Комочки из пупочка, по комнате носочки.
Пьяненький клубочком на коврике прилег.
"""
http://comedy-woman.com/smotret-onlayn/kamedi-vumen-muzyikalnaya-gruppa-nerzhaveyka.html

https://www.youtube.com/watch?v=C70X8Qz-25I
https://www.youtube.com/watch?v=C70X8Qz-25I

Labels:


| |

Home

Powered by Blogger